dimecres, 3 de març del 2010

Quotes de socis per a l'any 2010

Companyes i companys, us informem que, enguany, les quotes de socis dels llaguts seran les següents:

- Quota ordinària: 55 euros l'any.
- Quota juvenil (fins a 18 anys): 40 euros l'any.
- Quota de soci col·laborador: 25 euros l'any.


Els socis col·laboradors són aquells que tenen dret a totes les activitats que desenvolupi l'entitat, amb l'excepció de vogar. En aquest sentit, tindran dret a assistir i participar, per posar alguns exemples, en dinars o reunions socials que organitzi el club.

Així mateix, podran beneficiar-se dels descomptes que negociï l'entitat en favor dels socis ordinaris i juvenils.

Us recordem que, des d'enguany, la forma de pagament serà obligatòriament per domiciliació bancària. Per tant, tothom haurà d'informar al seu patró del seu número de compte.

Finalment, com a novetat, està prevista la reinstauració del sistema de carnets per a tots els socis de qualsevol mena que es donin d'alta.

Una abraçada,

La Junta.

NOVA JUNTA DIRECTIVA ALS LLAGUTS DE CALAFELL


Juan Fernández Robles, nou president per als propers dos anys

El passat 27 de febrer l’Assemblea General de socis dels Llaguts de Calafell va aprovar el canvi de Junta de Govern, que regirà per als propers dos anys. La nova Junta, presidida per Juan Fernández Robles, està composada, a més, pels següents socis: Cristina Rosell (vicepresidència), Francisco Javier Alberca (secretaria), Cristina Guasch (tresoreria), Enric Prat, Montserrat Rovirosa, Karin Ursula, Maria Josepa Sans i Ascen Muñoz (vocals).

Entre els objectius principals de la mateixa està consolidar la pràctica esportiva del rem en llagut català al municipi i la comarca. Així mateix, en termes més operatius, hi ha l’objectiu de fer créixer el nombre de socis de forma significativa, així com d’enllestir la reparació del llagut Samulero, que va patir diversos retards durant l’any 2009. La recuperació d’aquesta embarcació esdevé fonamental en la política de consolidació i creixement plantejada.

Per a assolir aquestes fites, el primer que ja ha fet aquesta nova Junta –que manté a alguns membres de l’antiga i incorpora a nous socis- ha estat crear comissions de treball executives internes que permetin mantenir un ritme d’activitat constant.


Al llarg dels propers dies, us anirem informant de les novetats que aniran sortint, mitjançant aquest bloc i el correu electrònic.

Una abraçada,

La Junta

diumenge, 21 de febrer del 2010

Candidatura a la Junta dels Llaguts

PROYECTO DE CANDIDATURA PARA LA DIRECCIÓN DE LA A.E. LLAGUTS DE CALAFELL, 2010-2011

Compañeras y compañeros, de acuerdo con lo que establecen los estatutos de la entidad, un grupo de miembros de la entidad hemos querido organizar una lista para la dirección de la misma. Queremos, así, asumir un compromiso con el club durante los próximos dos años, desde los principios de unidad, de integración y de trabajo común.

Nuestra primera prioridad será resolver los asuntos más urgentes para ponernos a trabajar acto seguido en el que consideramos nuestro ideario principal: concentrarnos primero en consolidar y mantener lo que sabemos hacer, y hacer bien. Sólo así estaremos en condiciones de, en el futuro, asumir nuevos retos, esta vez sí, con una base bien consolidada y firme.

A continuación os presentamos a las personas que sostenemos este proyecto y los objetivos del mismo. Estáis invitados.

Un abrazo.

COMPONENTES

Juan Fernández Presidente
Cristina Rossell Vice- Presidenta
Francisco Javier Alberca Secretario
Cristina Guasch Tesorera
Enric Prat Vocal
Karin Ursula Vocal
Maria Jose Sans Vocal
Ascen Muñoz Vocal
Montserrat Rovirosa Vocal

PROYECTO

ÁMBITO DEPORTIVO

1. Consolidación de las tripulaciones mediante la organización de entrenamientos y el control de asistencia semanal para ver si hay constancia.

2. Homogenización de los entrenamientos.
3. Los objetivos deportivos pasarán por el mantenimiento de las tres pruebas clásicas de “ Desafiaments”, la realización eventual de pruebas de la Lliga Catalana y de la bajada del río Ebro -si la forma física lo permite, los patrones lo aconsejan y la Junta lo considera oportuno por factores económicos y organizativos.

En cualquier caso, y por encima de todo, esta junta trabajará para lograr salir a remar sin presiones, con el objetivo primero de divertirnos y de afianzar el compañerismo y la amistad entre nosotros. Sin este componente previo, no creemos en la viabilidad de afrontar otras citas deportivas y sociales con ganas y máxima participación.

ACTIVIDADES SOCIALES

Seguiremos manteniendo las mismas actividades de cada año, buscando mayor participación y estudiaremos añadir nuevas actividades, como posibles salidas al campo, a actividades culturales u otras de interés, siempre que el calendario nos lo permita.

CAPTACION DE NUEVOS SOCIOS

Será uno de los objetivos principales de esta junta, una vez estabilizados los entrenamientos y se consiga la entrada en el agua de la segunda barca.

MATERIAL

Una de las medidas de urgencia planteadas será poner fin a la situación de parón y de bloqueo que mantiene el llagut en tierra, inconcebible tras más de un año de teórica reparación. Queremos que vuelva a estar operativo esta misma temporada. Para ello, utilizaremos todos los recursos disponibles existentes en el club, materiales, económicos y humanos, si fuese menester. Entendemos que su vuelta al agua es fundamental para el crecimiento de nuestro Club.

CUOTA ANUAL DE SOCIOS

Proponemos instaurar una única modalidad de pago de cuota, basado en la domiciliación. En el momento actual, en el que numerosos socios ya la siguen, entendemos que este paso supone un movimiento obvio hacia una normalización del sistema de financiación del club.

SOCIO NUMERARIO

Pretendemos crear la figura del socio numerario, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones en el Club, excepto remar. Estos socios no serán dados de alta en la Federación. Esto nos permitirá fijar una cuota anual mas baja para ellos

FINANCIACION DE LA ENTIDAD

Dado que cada vez tenemos mas problemas para conseguir financiación por parte del Ayuntamiento, trabajaremos para conseguirla de otros entes públicos y privados.

SEDE DEL CLUB

Queremos trabajar en firme para que el Ayuntamiento de Calafell nos proporcione un local para poder establecer nuestra sede permanente.

FORMACIÓN

Pretendemos aumentar el numero de personas capacitadas para manejar el timón. Esto nos permitirá crecer en número de socios, así como más posibilidades organizativas. Dejamos la puerta abierta a la contratación eventual de personas externas al timón, si fuese necesario.

diumenge, 31 de gener del 2010

Establiment de Junta Electoral als llaguts

Benvolguts companys i companyes, d'acord amb el que estableix la dinàmica del procés electoral de la nostra entitat, cal constituir una Junta Electoral que vetlli per la correcta marxa del mateix. En aquest sentit, aquesta Junta la constituiran els següents membres de l'entitat, escollits pel seu temps en l'entitat i grau de compromís demostrat a les seves activitats:

- Joan Baldrich
- Ton Surià
- Javier Villalba

Les seves competències passen per recollir el llistat i composició de candidatures que es presentin (fins al dia 21 de febrer a les 24:00h) i supervisar el correcte procés de votacions durant l'Assemblea General de Socis el proper 27 de febrer. També podran valorar la no necessitat d'efectuar votacions en cas de candidatura única.

Per a qualsevol dubte, podeu dirigir-vos a la Junta en funcions i a l'Electoral.

Una abraçada,

La Junta en funcions.

dijous, 28 de gener del 2010

Col·laborem amb Haiti!
Vogadores i vogadors, per si voleu col·laborar amb el poble haitià, l'Ajuntament de Calafell participa a una campanya de recollida de menjar i material divers d'auxili immediat. Els detalls els teniu al cartell de dalt. Si cliqueu sobre la imatge els podreu llegir sense problemes.

Una abraçada,

La Junta