diumenge, 31 de gener del 2010

Establiment de Junta Electoral als llaguts

Benvolguts companys i companyes, d'acord amb el que estableix la dinàmica del procés electoral de la nostra entitat, cal constituir una Junta Electoral que vetlli per la correcta marxa del mateix. En aquest sentit, aquesta Junta la constituiran els següents membres de l'entitat, escollits pel seu temps en l'entitat i grau de compromís demostrat a les seves activitats:

- Joan Baldrich
- Ton Surià
- Javier Villalba

Les seves competències passen per recollir el llistat i composició de candidatures que es presentin (fins al dia 21 de febrer a les 24:00h) i supervisar el correcte procés de votacions durant l'Assemblea General de Socis el proper 27 de febrer. També podran valorar la no necessitat d'efectuar votacions en cas de candidatura única.

Per a qualsevol dubte, podeu dirigir-vos a la Junta en funcions i a l'Electoral.

Una abraçada,

La Junta en funcions.