dimarts, 5 de febrer del 2013

Quotes per a la temporada 2015


Arran de l'acord d'Assamblea, les quotes dels socis del club per a l'any 2015 queden de la següent manera: 

  • Quota general anual: 100 euros en dos pagaments. 
  • Quota de les tripulacions juvenils: 80 euros en dos pagaments
  • Quota de les tripulacions cadets: 50 euros en un únic pagament. 
  • Quota dels socis col·laboradors: 25 euros en un únic pagament

A més, tots els nous socis (excepte els col·laboradors) que s'inscriguin hauran d'abonar un únic pagament inicial de 30 euros en concepte de matriculació. Lògicament, els socis que ja hagin pagat quotes d'anys anteriors no hauran de fer aquest pagament extraordinari.  

Així mateix, es manté l'obligatorietat d'establir l'abonament de les quotes mitjançant sistema de domiciliació bancària. 

Les quotes donen dret a totes les activitats esportives i socials del club, a més de cobertura d'assegurança esportiva. En el cas dels socis i sòcies col·laboradors, tindran dret a totes les activitats socials de l'entitat, amb excepció d'aquelles vinculades directament a la pràctica esportiva (entrenaments i competicions).